VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE MLAĐIH KATEGORIJA FSRIS

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE MLAĐIH KATEGORIJA FSRIS

Klubovima mlađih kategorija FSRIS:

Na sednici sekretarijata održanoj 26.08.2019. godine sagledavani su
problemi u ligama mlađih kategorija FSRIS.
Doneta je Odluka da se odlaganje utakmica liga mlađih kategorija FSRIS
može vršiti samo ukoliko klub to zatraži pismenim putem najkasnije 5
(pet) dana pre odigravanja utakmice.
Komesar za takmičenje Odluku o odlaganju utakmice lige mlađih kategorija
mora doneti najkasnije 72 časa pre odigravanja utakmice i o tome mora
obavestiti sve aktere kao i službena lica.
Nalaže se komesaru za takmičenje liga mlađih kategorija FSRIS striktno
pridržavanje i sprovođenje ovih Odluka kao i striktno sprovođenje člana
13. Propozicija takmičenja mlađih kategorija FSRIS.