ŽENSKE SELEKTIVNE UTAKMICE ISPRE FSRIS

Održane su ženske selektivne utakmice ispre FSRIS, u sportskom centru Borac – Bivolje u Kruševcu.
Ženska selekcija U-15 (2009-2010) i U-13 (2011-2012).
Selektor Tamara Jovanović i Danijela Bosković, koordinator za bazični fudbal Milica Cvetković zahvaljuju se svim klubovima sa regiona, i na velikom odzivu. Ukupno 75 talentovanih devojčica je danas učestvovalo na selekciji.