Важно обавештење

У целости преносимо обавештење за све чланове ФСС-а, које су у обавези
да се придржавају и сви чланови ФСРИС-а.
Налаже се свим окружним савезима и ФС Ниша да вест поставе на својим
званичним сајтовима.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сви фудбалски и футсал клубови, сви играчи и играчице,
фудбалски тренери и сви остали фудбалски стручњаци и фудбалски радници,
укључујући и оне који су активни у базичном фудбалу (у систему ФС
Србије), да је увођењем ванредног стања у Републици Србији дана 15.
марта 2020. године, дошло до престанка свих фудбалских такмичења, до
престанка одржавања свих пријатељских утакмица и до престанка
тренажних процеса у фудбалским и футсал клубовима.
Сви фудбалски и футсал клубови под ингеренцијом ФСС, дужни су да одмах:
• обуставе учешће у фудбалским такмичењима свих нивоа;
• откажу све заказане пријатељске утакмице;
• обуставе све видове тренажног процеса играча и играчица;
• престану са организовањем било каквог вида рекреативног бављења
фудбалом и футсалом;
• престану са окупљањем спортиста и спортисткиња у својим
просторијама.
Налаже се свим фудбалским и футсал клубовима, као и територијалним,
окружним, градским и општинским фудбалским савезима са територије ФСС,
да прате обавештења, наредбе и упутства надлежних државних органа и да
поступају у складу са оним што у њима буде саопштено.
О свим даљим мерама које ће бити предузете у фудбалском и футсал
спорту, ФСС ће обавештавати своје чланове званичним каналима
комуникације (интернет презентације – сајт и друштвене мреже), путем
средстава јавног информисања и свих других доступних начина
комуникације.