Opšte

UEFA „B“ licenca

Kandidati UEFA B licence završili su uspešno modul na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, prisustvujući predavanju dva gosta iz INSEP-a,…