Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
OBRAZOVNI CENTAR
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE
O B J A V LJ U J E

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje
UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA
Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na
trenerska@fsris.org.rs
Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na Kurs koji su dati u prilogu objave.
Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).
Cena kursa iznosi 120.000 dinara.
Uplata za edukaciju“ se vrši pre početka edukacije na tekući račun FSRIS 160-17756-61.
Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS 205-89166-19.

Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 0642499403 Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS.

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

 

Dokumenta za preuzimanje su:

Uslovi-za-konkurs

Prijava – B – igračka karijera

Prijava – B – trenerska karijera

PRIJAVA-ZA-KURS-EDUKACIJE