Centara za Edukaciju FSS: Planiranje Budućih UEFA Kurseva

Sastankom Centra za edukaciju Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije (FSRIS) na Ubu, otvorena su ključna pitanja o proteklim UEFA C i B seminarima, te su dogovoreni planovi za buduće kurseve u saradnji sa CEFT FSS, pod pokroviteljstvom CEFT FSRIS.
Pročitajte više ->