Konkurs za UEFA „B“ licencu

 

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE

OBRAZOVNI CENTAR
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

O B J A V LJ U J E

 

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje

UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

Program za sticanje trenerske UEFA ” B ”diplome obuhvata ukupno 120 časova. Predavanja se održavaju u Nišu .

Prijavljivanje se vrši u Obrazovnom centru Fudbalskog saveza Regiona Istočne  Srbije, ulica Obrenovićeva bb , TPC Kalča  lokal D2/93-2 (drugi sprat), svakim radnim danom od 10:30 do 14:30, od 20. 08. do 03. 09. 2018. godine.

Konačna lista polaznika biće objavljena 10.09.2018. na sajtu FS RIS-a.

 Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima

 Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na Kurs:

Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).

 Informacije o opštim uslovima upisa i svim dodatnim pojedinostima, prijemnom ispitu i realizaciji nastave se mogu dobiti i na sledeće telefone: 064/2499403 i 064/8899899, elektronskom poštom na adresu:office@fsris.org.rs ili u Obrazovnom centru FSRIS.

Cena kursa iznosi 100.000 dinara , kandidati koji su završili Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja uplaćuju iznos od 75.000 dinara,  „uplata zaedukaciju“  se  vrši  pre početka edukacije na tekući račun FSRIS   160-17756-61, kao i uplata od 2.000 dinara za „podizanje B licence i diplome“ na račun FSS     205-89166-19.