Konkurs za „B“ licencu

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE

OBRAZOVNI CENTAR
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

O B J A V LJ U J E

 

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje

 

UEFA ”B” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

 

Program za sticanje trenerske UEFA ” B ”diplome obuhvata

ukupno 120 časova . Predavanja se održavaju u Nišu .

 

Prijavljivanje se vrši u

Obrazovnom centru Fudbalskog saveza Regiona Istočne  Srbije,

ulica Obrenovićeva bb , TPC Kalča  lokal D2/93-2 (drugi sprat ),

svakim radnim danom od 10:30 do 14:30,

od 08. 02. do 25. 02. 2018. godine.

 

Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima

 

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na Kurs:

 

Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).

 

Informacije o opštim uslovima upisa i svim dodatnim pojedinostima, prijemnom ispitu i realizaciji nastave se mogu dobiti i na sledeće telefone: 064/2499403 i 064/8899899, elektronskom poštom na adresu:office@fsris.org.rs ili u Obrazovnom centru FSRIS.

 

Cena kursa iznosi 100.000 dinara , kandidati koji su završili Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja uplaćuju iznos od 75.000 dinara,                   „uplata za edukaciju“  se  vrši  pre početka edukacije na tekući račun FSRIS   160-17756-61.

 

kao i uplata od 2.000 dinara za „podizanje B licence i diplome“ na račun FSS     205-89166-19.