Centar za edikaciju trenera

Obaveštenje u vezi UEFA PRO licence

CEFT FSS je objavio formiranje nove grupe za kurs edukacije FSS PRO, za koji mogu aplicirati treneri – kandidati, koji nemaju profesionalnu igračku karijeru ( min. 7 godina).

Uslovi za prijem kandidata na ovaj kurs su da trener kandidat poseduje važeću UEFA A licencu i najmanje godinu dana rada sa UEFA A licencom u svojstvu šefa stručnog štaba u 3. rangu takmičenja, šefu stručnog štaba u elitnoj omladinskoj i kadetskoj ligi FSS, ili trenera asistenta u 1. i 2. rangu takmičenja.

Treneri kandidati u toku pohađanja ovok kursa (mart – novembar 2023.) imaju mogućnost dobijanja dozvole za rad u svojstvu šefa stručnog štaba kluba u 2. rangu takmičenja (Prva liga Srbije).

Ako trener kandidat u toku ili po okončanju kursa FSS PRO, radi kao šef stručnog štaba u roku od min. jedne godine (sezone), ima mogućnost prohodnosti na kurs UEFA PRO za koji direktnu prohodnost sa UEFA A diplomom/licencom, imaju samo treneri kandidati sa profesionalnom igračkom karijerom.

Gore navedeno, regulisano je Pravilnikom CEFT FSS, Pravilnikom o stručnom radu i Pravilnikom o izdavanju dozvola za rad trenera FSS, koje možete videti na sajtu FSS (Trenerska organizacija – Akta, dokumenta).

Prijavljivljnje trenera kandidata vrši se do 15.februara 2023. A aplikacije se mogu izvršiti on-line kroz obaveštenje na sajtu FSS.

Za sve informacije obratiti se administrativnom sekretaru CEFT FSS Biljani Milinić (radnim danima od 10-14 časova) 064 818 0 145 ili putem maila fss@sbb.rs