Obaveštenje za klubove u vezi Komet sistema

Poštovani,

Molimo sve klubove da za sve igrače provere da li su ispravno uneta
dokumenta za članarinu i lekarski pregled i ukoliko nekom od igrača
nedostaje dokument da se unese pojedinačno pre sledećeg nastupa za
klub.

PROCEDURA