Održavanje seminara za obnovu UEFA „A“ i „B“ licence

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSRIS/FS Srbije organizuje

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

UEFA „A“ licenca

Seminar će realizovati teritorijalni savezi po sledećem rasporedu:

FS RZS – Kragujevac – 10. i 11. decembar 2018. godine
FS RIS – Niš – 11. i 12. decembar 2018. godine
FSB – Beograd – 17. i 18. decembar 2018, godine
FSV – Novi Sad – 24. i 25. decembar 2018. godine

Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00h – 10:00h. na lokacijama koje će biti objavljene na zvanim sajtovima teritorijalnih saveza.
Dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivivom na br.651/13, u iznosu od 30.000,00 dinara.
2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta FSS ili sa zvaničnih sajtova teritorijalnih saveza),
3 Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije za UEFA „A“ licencu, dostaviti na e-mail adrese teritorijalnih saveza, koje ćete pronaći na njihovim zvaničnim sajtovima.

Osoba za kontakt: Dušan Veljković sekretar edukativnog centra FSRIS/064/2499403

UEFA „B“ licenca

Seminar će, realizovati teritorijalni savez po sledećem rasporedu:

FS RZS – Kragujevac – 10. i 11. decembar 2018. godine
FS RIS – Niš – 11. i 12. decembar 2018. godine
FSB – Beograd – 17. i 18. decembar 2018, godine
FSV – Novi Sad – 24. i 25. decembar 2018. godine

Dokumentacija se dostavlja pre početka seminara od 09:00h – 10:00h. na lokacijama koje će biti objavljene na zvančim sajtovima teritorijalnih saveza.
Dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. Izveštaj o uplati kotizacije na račune teritorijalnih saveza račun FSRIS 160-17756-61, u iznosu od 15.000,00 dinara.
2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta FSS ili sa zvaničnih sajtova teritorijalnih saveza),
3. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije za UEFA „B“ licencu, dostaviti na e-mail adrese teritorijalnih saveza,ili na mail sekretara veljisimo@gmail.com koje ćete pronaći na njihovim zvaničnim sajtovima.

Osoba za kontakt: Dušan Veljković sekretar edukativnog centra FSRIS/064/2499403

Mesto održavanja edukacije Hotel „New city hotel“ Niš – 11.12 – 12.12.2018

NOSILAC PROGRAMA FSRIS
Dejan Branković

 

OBAVEŠTENJE

Prijava za obnovu „A“ licence

Prijava za obnovu „B“ licence

Prijava za goste seminara