Plan i program seminara službenih lica zonskih liga

Plan i program seminara službenih lica zonskih liga

 

11.08.2023. godine – Ćuprija

Zona „Zapad “

Sudije:

8:00 – 8:15 časova dolazak – Stadion FK Morava 1918

8:15 – 9:00 časova lekarski pregled

9:00 – 11:00 časova fizička provera

11:00 – 11:45 časova izmene pravila i radionica – Restoran “Zar” (kod stadiona FK Morava 1918)

11:45 – 12:30 časova teoretska provera

12:30 – 13:00 časova razgovor sa Komesarom za suđenje

13:00 – 13:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

13:30 časova ručak

 

Delegati:

9:15 – 9:45 časova dolazak – Restoran “Zar” Ćuprija (kod stadiona FK Morava 1918)

                                                      Prijava i očni pregled

10:00 – 11:00 časova uputstvo o ocenjivanju

11:00 – 11:45 časova izmene pravila i radionica

11:45 – 12:30 časova teoretska provera

12:30 – 13:00 časova razgovor sa Komesarom za takmičenje

13:00 – 13:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

13:30 časova ručak

 

11.08.2023. godine – Ćuprija

Zona “Jug”

Sudije:

15:00 – 15:15 časova dolazak – Restoran “Zar” Ćuprija (kod stadiona FK Morava 1918)

15:15 – 16:00 časova izmene pravila i radionica

16:00 – 16:45 časova teoretska provera

16:45 – 17:00 časova razgovor sa Komesarom za suđenje

17:00 – 17:30 časova lekarski pregled – Stadion FK Morava 1918

17:30 – 19:00 časova fizička provera

19:00 – 19:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

19:30 časova večera

 

Delegati

16:15 – 16:45 časova dolazak – Restoran “Zar” Ćuprija (kod stadiona FK Morava 1918)

                                                        Prijava i očni pregled

16:45 – 17:15 časova upustvo o ocenjivanju

17:15 – 18:00 časova izmene pravila i radionica

18:00 – 18:45 časova teoretska provera

18:45 – 19:00 časova razgovor sa Komesarom za takmičenje

19:00 – 19:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

19:30 časova večera

 

14.08.2023. godine – Kruševac

Zona “Centar”

Sudije:

8:00 – 8:15 časova dolazak – Stadion FK Jedinstvo 1936

8:15 – 9:00 časova lekarski pregled

9:00 – 11:00 časova fizička provera

11:00 – 11:45 časova izmene pravila I radionica – Restoran “Volan”

11:45 – 12:30 časova teoretska provera

12:30 – 13:00 časova razgovor sa Komesarom za suđenje

13:00 – 13:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

13:30 časova ručak

 

Delegati:

9:15 – 9:45 časova dolazak – Restoran “Volan” Kruševac

                                                      Prijava i očni pregled

10-11h uputstvo o ocenjivanju

11-11:45h izmene pravila i radionica

11:45-12:30h teoretska provera

12:30-13h razgovor sa Komesarom za takmičenje

13-13:30h saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

13:30h ručak

 

14.08.2023. godine – Kruševac

Zona “Istok”

Sudije:

15:00 – 15:15 časova dolazak – Restoran “Volan” Kruševac

15:15 – 16:00 časova izmene pravila i radionica

16:00 – 16:45 časova teoretska provera

16:45 – 17:00 časova razgovor sa komesarom za suđenje

17:00 – 17:30 časova lekarski pregled – Stadion FK Jedinstvo 1936

17:30 – 19:00 časova fizička provera

19:00 – 19:30 časova saopštavanje rezultata,zatvaranje seminara

19:30 časova večera

 

Delegati

16:15 – 16:45 časova dolazak – Restoran “Volan” Kruševac

                                                       Prijava i očni pregled

16:45 – 17:15 časova upustvo o ocenjivanju

17:15 – 18:00 časova izmene pravila i radionica

18:00 – 18:45 časova teoretska provera

18:45 – 19:00 časova razgovor sa Komesarom za takmičenje

19:00 – 19:30 časova saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

19:30 časova večera

 

Sudije su u obavezi da obave lekarski pregled (internistički i očni pregled) i ponesu sa sobom na seminar.

Delegatima i delegatima-instruktorima biće obavljen očni pregled po dolasku na seminar.

Sudije, pomoćne sudije i delegati plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

Sudije – 5.000,00 dinara

Delegati – 3.500,00 dinara

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj:

200-2357800101002-89 Poštanska štedionica ili 160-17756-61 Banka Intesa,

sa naznakom članarina za seminar (uplatnice moraju biti na fizičko lice zbog fiskalizacije.)

 

OBRAZAC ZA LEKARSKI PREGLED

Predsednik OS FSRIS

Vladimir Nedeljković