Plan i program Seminara službenih lica zonskih liga

Plan za 9.avgust,Kruševac
Prepodne zona „ Zapad “
Sudije:
8-8.15 dolazak (Stadion Jedinstvo)
8.15-9 Lekarski pregled
9-11 fizička provera
11.30-11.45 izmene pfi
12-12.45 teoretska provera
13-13.15 Razgovor sa kom.za sudjenje
13.15-13.30 saopštavanje rezultata
13.30 ručak
Delegati:
9.30-9.45 dolazak(Restoran Volan)
10-11 uputstvo o ocenjivanju
11.30-11.45 izmene pfi
12-12.45 teoretska provera
13-13.15 razgovor sa kom.za takmičenje
13.15-13.30 saopštavanje rezultata
13.30 Ručak

Popodne zona „ Istok “
Sudije:
14.30-15 dolazak(restoran Volan)
15.15-15.30 izmene pfi
15.30-15.45 razgovor sa kom.za sudjenje
16-16.45 teoretska provera
17.30-18 lekarski pregled
18-20 fizička provera
20.15-20.30 saopštavanje rezultata
20.30 večera
Delegati:
14.30-15 dolazak(restoran Volan)
15.15-15.30 izmene pfi
16-16.45 teoretska provera
17-18 uputstvo o ocenjivanju
18.15-18.30 razgovor sa kom.za takmičenje
18.45-19 saopštavanje rezultata
19 večera
Sudije devojke svih zonskih liga(koje se ne nalaze na listi super i prve lige za žene)dolaze na seminar od 14.30h.
Kandidati za 2.kategoriju probni test će polagati od 18h 10.08.2022.godine u Nišu, Dom rukometa

 

Plan za 10.avgust,Niš
Prepodne zona „ Centar “
Sudije:
8-8.15 dolazak(stadion Čair)
8.15-9 Lekarski pregled
9-11 fizička provera
11.30-11.45 izmene pfi
12-12.45 teoretska provera
13-13.15 Razgovor sa kom.za sudjenje
13.15-13.30 saopštavanje rezultata
13.30 ručak
Delegati:
9.30-9.45 dolazak(Dom rukometa)
10-11 uputstvo o ocenjivanju
11.30-11.45 izmene pfi
12-12.45 teoretska provera
13-13.15 razgovor sa kom.za takmičenje
13.15-13.30 saopštavanje rezultata
13.30 Ručak

Popodne zona „ Jug “
Sudije:
14.30-15 dolazak(Dom rukometa)
15.15-15.30 izmene pfi
15.30-15.45 razgovor sa kom.za sudjenje
16-16.45 teoretska provera
17.30-18 lekarski pregled
18-20 fizička provera
20.15-20.30 saopštavanje rezultata
20.30 večera
Delegati:
14.30-15 dolazak(Dom rukometa)
15.15-15.30 izmene pfi
16-16.45 teoretska provera
17-18 uputstvo o ocenjivanju
18.15-18.30 razgovor sa kom.za takmičenje
18.45-19 saopštavanje rezultata
19 večera
Sudije devojke svih zonskih liga(koje se ne nalaze na listi super i prve lige za žene)dolaze na seminar od 14.30h.
Kandidati za 2.kategoriju probni test će polagati od 18h 10.08.2022.godine u Nišu, Dom rukometa

Sudije su u obavezi da obave lekarske preglede i ponesu sa sobom na seminaru.

Sudije, pomoćne sudije, delegati plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije – 5.000,00 dinara

Delegati – 3.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61. sa pozivom na broj: 8888, sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar (uplatnice moraju biti na fizičko lice zbog fiskalizacije).