PLAN I PROGRAM SEMINARA SUDIJA, SUDIJA POMOĆNIKA, POSMATRAČA SUĐENJA I DELEGATA SPORTSKIH RADNIKA SRPSKE LIGE ”ISTOK”

Plan i program seminara sudija, sudija pomoćnika, posmatrača suđenja i delegata sportskih radnika Srpske lige ”Istok” koji se održava 24. i 25. februara 2024. godine u Kruševcu u Hotelu „Dabi“, sudije fizičke norme polažu na stadionu FK „Jedinstvo 1936“.

Sudije su u obavezi da urade i donesu osnovni laboratorijski nalaz biohemiju, dok će se iternističko-kardiološki pregled i oftamološki(očni) pregled obaviti na samom seminaru.
Delegatima-posmatračima i delegatima sportskim radnicima će se oftamološki (očni) pregled obaviti na samom seminaru.

Sudije, sudije pomoćnici, delegati-posmatrači i delegati sportski radnici plaćuju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudija – 8.000,oo dinara
Sudije pomoćnici – 6.400,oo dinara
Delegati posmatrači – 3.000,oo dinara
Delegati sportski radnici – 3.000,oo dinara

Iznos članarine uplaćuju na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61 Banka Inteza ili 200-2357800101002-89 Poštanska štedionica.

Plan i program seminara možete preuzeti ovde

Obrazac za lekarski pregled