seminari zonskih liga

Plan i program seminara zonskih liga

04.03.2023 godine Kruševac

Zona Zapad                                                                                         

Sudije:

8-8:15h   dolazak – Stadion Fk Jedinstvo 1936

8:15-8:45h   lekarski pregled

8:45-10:30h   fizička provera

10:45-11:130h   RAP program – Restoran “Volan”

11:30-12:15h   teoretska provera

12:15-12:30h   razgovor sa komesarom

12:30-12:45h  saopštavanje rezultata

13h  ručak

 

Delegati:

9:15-9:30h  dolazak –Restoran “Volan”

9:30-10:15h    uputstvo o ocenjivanju

10:15-10:45h  razgovor sa komesarom

10:45-11:30h   RAP program

11:30-12:15h  teoretska provera

12:30-12:12:45h  saopštavanje rezultata

13h   ručak

 

04.03.2023godine Kruševac

Zona Istok

 

Sudije:

10:30-10:45h dolazak – Stadion Fk Jedinstvo 1936

10:45-11:15h  lekarski pregledi

11:15-13h  fizička provera

13:15-14h  RAP program-Restoran “Volan”

14-14:45h  teoretska provera

14:45-15h razgovor sa komesarom

15-15:15h  saopštavanje rezultata

15:15h  ručak

Delegati

11:45-12h   dolazak-Restoran “Volan”

12-12:45h   upustvo o ocenjivanju

12:45-13:15h  razgovor sa komesarom

13:15-14h  RAP program

14-14:45h teoretska provera

15:15h  ručak

Sudije su u obavezi  da obave lekarski pregled i ponesu sa sobom na seminar

Sudije,pomoćne sudije,delegati plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije-5.000,00 dinara

Delegati-3.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj: 200-2357800101002-89 Poštanska štedionica ili 160-17756-61 Banka Intesa,sa naznakom članarina za seminar(uplatnice moraju biti na fizičko lice zbog fiskalizacije.)

 

05.03.2023 godine Niš

Zona Centar                                                                                        

Sudije:

8-8:15h   dolazak – Stadion  Čair

8:15-8:45h   lekarski pregled

8:45-10:30h   fizička provera

10:45-11:30h  RAP program– Restoran “Dom Rukometa”

11:30-12:15h  teoretska provera

12:15-12:30h   razgovor sa komesarom

12:30-12:45  saopštavanje rezultata

13h   ručak

Delegati:

9:15-9:30h  dolazak –Restoran “Dom Rukometa”

9:30-10:15h   uputstvo o ocenjivanju

10:15-10:45h razgovor sa komesarom

10:45-11:30h  RAP program

11:30-12:15h  teoretska provera

12:30-12:45h saopštavanje rezultata

13h  ručak

 

05.03.2023godine Niš

Zona Jug

Sudije:

10:30-10:45h  dolazak – Stadion  Čair

10:45-11:15h   lekarski pregled

11:15-13h  fizička provera

13:15-14h  RAP program-Restoran “Dom Rukometa”

14-14:45h  teoretska provera

14:45-15h  razgovor sa komesarom

15-15:15h  saopštavanje rezultata

15:15h    ručak

Delegati

11:45-12h  dolazak-Restoran “Dom Rukometa”

12-12:45h  upustvo o ocenjivanju

12:45-13:15h razgovor sa komesarom

13:15-14h RAP program

14-14:45h teoretska provera

14:45-15h saopštavanje rezultata

15h  ručak

 

Sudije su u obavezi  da obave lekarski pregled i ponesu sa sobom na seminar

Sudije,pomoćne sudije,delegati plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije-5.000,00 dinara

Delegati-3.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj: 200-2357800101002-89 Poštanska štedionica ili 160-17756-61 Banka Intesa,sa naznakom članarina za seminar(uplatnice moraju biti na fizičko lice zbog fiskalizacije.)