Ponovni seminar službenih lica zona FSRIS

Ponovni seminar službenih lica zona FSRIS biće održan u Nišu 06.09.2019. godine.
Raspored i satnica seminara:
do 16 čas – Prijavljivanje sudija (Službeni ulaz – hala „Čair“)
16:20-17:30 čas – Fizička provera sudija (Stadion „Čair“)
do 17:15 čas – Prijavljivanje delegata (New city hotel)
17:30-18:10 čas – Izmena pravila igre
18:15-19:00 čas – Teoretska provera sudija i delegata
19:15 čas- Rezultati i zatvaranje seminara

Sudije koje nisu ispunile proveru na prvom seminaru, ne uplaćuju „Članarinu za seminar“, sudije i delegati koji nisu polagali uplaćuju „Članarinu za seminar“ na žiro-račun FSRIS 160-17756-61 sa pozivom na broj 0919 u iznosu 5000 din. sudije, 3500 din. delegati.
Sudije koje nisu polagale u obavezi su da dostave i lekarski pregled.