Ponovni seminar

Ponovni seminar službenih lica zonskih liga održaće se u Nišu 26.03.2021. (petak) na stadionu „Čair“ sa početkom u 14 časova.

Sve sudije koje prvi put izlaze su u obavezi da sa sobom prilikom prijavljivanja na seminar dostave lekarski pregled.

Sudije i sudije-pomoćnici koji prvi put izlaze na polaganje plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Članarinu u iznosu od 2.500 din uplatiti na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61. sa pozivom na broj: 010321, sa naznakom «članarina za seminar», i dokaz o uplati daju prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

Probni test sudija za sticanje zvanja sudija II kategorije održi u Nišu 26.03.2021. (petak), Trgovinska škola, ul. Majakovskog BB, sa početkom u 17 časova.

OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE ZAŠTITNIH MERA PRILIKOM SEMINARA I PROBNOG TESTA.