Redovna Skupština FSRIS

Redovna Skupština FSRIS održaće se 15. februara 2018. godine sa početkom u 14 časova u „New city hotel“-u u Nišu.