seminar futsal

Seminar službenih lica FUTSAL liga FSRIS

Obaveštavaju se sudije i delegati da će se redovan seminar službenih lica futsal liga FSRIS, održati:

19.02.2023. godine NIŠ – TRGOVAČKA ŠKOLA

Plan i program seminara:

12:30 – časova – Dolazak sudija i delegata
12:30 -13:00 časova – Prijavljivanje sudija i delegata

SUDIJE:

13:00 -14:00, Provera fizičke pripremljenosti sudija
14:00 -14:30, Izmene i dopune Futsal PFI
14:30 -15:15, Teoretska provera sudija
15:15 -15:30, Razgovor sa komesarom za delegiranje sudija
15:30, Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara

DELEGATI:

13:00 -14:00, Razgovor sa direktorom lige
14:00 -14:30, Izmene i dopune Futsal PFI
14:30 -15:15, Teoretska provera delegata
15:15 -15:30, Razgovor sa komesarom za delegiranje
15:30, Saopštavanje rezultata i zatvaranje seminara

Sudije uplaćuju 1750,00 dinara – kao svrha uplate „članarina za seminar“
Delegati uplaćuju 1500,00 dinara – kao svrha uplate „članarina za seminar“

Žiro-račun

FSRIS: 200-2357800101002-89 Poštanska štedionica
160-17756-61 Banka Intesa