Seminar sudija i delegata Futsal liga – liste sudija i delegata Futsal liga

Plan i program Futsal seminara liga FSRIS:

13.10.2020.god. (utorak) – balon sala Aleksinac

17:45 – Dolazak i prijavljivanje sudija;

18:15 – Provera fizičke spreme sudija;

Delegati su oslobođeni prisustva seminaru usled Kovid-19 situacije.

  • Lista sudija
  • Lista delegata
    –  Sudije i delegati uplaćuju „članarinu za seminar“ na račun FSRIS 160-17756-61 u iznosu od 2.000,00 dinara.
    –  Sudije koje se ne nalaze na Srpskoj ligi „Istok“ ili zonskim ligama u obavezi su da urade
  • lekarski pregled.