SEMINAR ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA ZA SEZONU 2023/2024

Pod pokroviteljstvom Organizacije fudbalskih trenera FSRIS održan je seminar za dobijanje dozvole za rad trenera za sezonu 2023/2024. Seminar je održan u dva dana:

  • 07.08.2023. – Srpska liga Istok i mlađe kategorije FSRIS
  • 08.08.2023. – Zone Centar, Zone Istok, Zone Jug i Zone Zapad

Trenerima se na samom početku seminara obratio sekretar OFTFSRIS, Dušan Veljković, i upoznao ih sa aktuelnim dešavanjima u Organizaciji trenera, ali i sa budućim planovima i projektima u okviru OFTFSRIS.

Svoja izlaganja su imali licencirani predavači i instruktori Milan Antić i Aleksandar Kuzmanović, koji su se osvrnuli na aktuelna dešavanja u amaterskom seniorskom fudbalu i mlađim kategorijama. Pored njih, posebnu pažnju trenera je privuklo predavanje profesora Zorana Milanovića sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na temu prelaska igrača iz omladinskog u seniorski fudbal.

Za administrativni deo i regularnost trenerskih prijava bio je zadužen Saša Đorđević.

Seminaru je prisustvovalo preko 200 trenera sa Regiona Istočne Srbije, što je bio uslov za dobijanje dozvole za rad.