SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

O B A V E Š T E NJ E

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije i

Organizacija fudbalskih trenera FS Regiona Istočne Srbije organizuje

SEMINAR ZA OBNOVU  UEFA LICENCI

KOJE ISTIČU 2021. GODINE ILI SU ISTEKLE RANIJE

           UEFA „A“ licenca

          Seminar obnove realizovaće se u hotelu NEW CITY u Nišu 23. i 24.12.2021. godine sa početkom u 11:00.

Dokumentacija se dostavlja na e-mail adresu trenerska@fsris.org.rs sa naznakom „OBNOVA UEFA „A“ LICENCE“. Takođe, dokumentaciju je moguće dostaviti pre početka seminara  od 10:00 h – 11:00 h  u hotelu NEW CITY.

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Izveštaj  o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivom na br.651/13, u iznosu  od 30.000,00 dinara.
 2. Popunjenu prijavu (preuzeti u prilogu objave i čitko popuniti),
 3. Fotokopiju istekle licence/diplome.
 4. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „A“ licencu, dostaviti na e-mail  adresu trenerska@fsris.org.rs

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 064 24 99 403

 UEFA „B“ licenca

          Seminar obnove realizovaće se u hotelu NEW CITY u Nišu 23. i 24.12.2021. godine sa početkom u 11:00.

Dokumentacija se dostavlja na e-mail adresu trenerska@fsris.org.rs sa naznakom „OBNOVA UEFA „B“ LICENCE“. Takođe, dokumentaciju je moguće dostaviti pre početka seminara  od 10:00 h – 11:00 h  u hotelu NEW CITY.

Dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Izveštaj  o uplati kotizacije na račun FSRIS 160-17756-61, u iznosu  od 15.000,00 dinara.
 2. Popunjenu prijavu (preuzeti u prilogu objave i čitko popuniti),
 3. Fotokopiju istekle licence/diplome.
 4. Elektronsku fotografiju (kao za L.K ili pasoš). Imenovane fotografije za UEFA „B“ licencu, dostaviti na e-mail  adresu trenerska@fsris.org.rs

Osoba za kontakt: Dušan Veljković 064 24 99 403

NAPOMENA:

 • Treneri koji žive i rade u inostranstvu i nisu u mogućnosti da dođu na Seminar moraju dostaviti dokaz o sprečenosti prisustva na Seminaru na overenom memorandumu kluba u kome su angažovani.
 • Treneri koji opravdano moraju odsustvovati zbog bolesti virusom COVID 19 moraju dostaviti potvrdu lekara.
 • PRISUSTVO TRENERA PREDSTAVLJA USLOV ZA DOBIJANJE PRODUŽENE LICENCE I OBAVEZNO JE I PRVOG I DRUGOG DANA SEMINARA.
 • OBAVEZNO JE POŠTOVANJE MERA ZAŠTITE OD VIRUSA COVID 19 ŠTO PODRAZUMEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI I DISTANCU.

               CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH  TRENERA

Linkovi za prijave

PRIJAVA ZA OBNOVU A LICENCE

PRIJAVA ZA OBNOVU B LICENCE