SEMINARI SLUŽBENIH LICA ZONSKIH LIGA

Zone „ZAPAD“ i „ISTOK“

Datum održavanja: 26. februar 2022. godine
Mesto održavanja: Kruševac, SC „Miče“ (bazeni) – fizička provera Kruševac, restoran „Volan“, naselje Aerodrom – provera znanja

Raspored i satnica seminara:

Zona „ZAPAD“

Sudije Delegati
08:45-09:00 Dolazak na stadion 08:45-09:00 Dolazak u hotel
09:00-10:15 Fizička provera 09:00-09:30 PFI/RAP
10:30-11:00 PFI/RAP 09:30-10:15 Provera znanja
11:00-11:45 Provera znanja 10:15-10:45 Razgovor sa delegatima
11:45-12:00 Razgovor sa sudijama 10:45-11:00 Saopštavanje rezultata
12:00-12:15 Saopštavanje rezultata 12:00-12:30 Ručak
12:15-12:45 Ručak

Zona „ISTOK“

Sudije Delegati
09:45-10:00 Dolazak na stadion 11:45-12:00 Dolazak u hotel
10:00-11:15 Fizička provera 12:00-12:30 PFI/RAP
11:30-12:00 PFI/RAP 12:30-13:15 Provera znanja
12:00-12:45 Provera znanja 13:15-13:45 Ručak
12:45-13:00 Razgovor sa sudijama 13:45-14:15 Razgovor sa delegatima
13:00-13:15 Saopštavanje rezultata 14:00-14:15 Saopštavanje rezultata
13:15-13:45 Ručak

Kandidati za sticanje zvanja sudije druge kategorije probni test će rešavati od 12:45 do 13:30.

Zone „CENTAR“ i „JUG“

Datum održavanja: 27. februar 2022. godine
Mesto održavanja: Niš, stadion „Čair“– fizička provera Niš, hotel „New City hotel“ – provera znanja i probni test.

Raspored i satnica seminara:

Zona „CENTAR“

Sudije Delegati
08:45-09:00 Dolazak na stadion 08:45-09:00 Dolazak u hotel
09:00-10:15 Fizička provera 09:00-09:30 PFI/RAP
10:30-11:00 PFI/RAP 09:30-10:15 Provera znanja
11:00-11:45 Provera znanja i probni test 10:15-10:45 Razgovor sa delegatima
11:45-12:00 Razgovor sa sudijama 10:45-11:00 Saopštavanje rezultata
12:00-12:15 Saopštavanje rezultata 12:00-12:30 Ručak
12:15-12:45 Ručak

Zona „JUG“

Sudije Delegati
09:45-10:00 Dolazak na stadion 11:45-12:00 Dolazak u hotel
10:00-11:15 Fizička provera 12:00-12:30 PFI/RAP
11:30-12:00 PFI/RAP 12:30-13:15 Provera znanja
12:00-12:45 Provera znanja i probni test 13:15-13:45 Ručak
12:45-13:00 Razgovor sa sudijama 13:45-14:15 Razgovor sa delegatima
13:00-13:15 Saopštavanje rezultata 14:00-14:15 Saopštavanje rezultata
13:15-13:45 Ručak

Kandidati za sticanje zvanja sudije druge kategorije probni test će rešavati od 12:45 do 13:30.

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije su u obavezi da obave lekarske preglede i ponesu sa sobom na seminaru.

Sudije, pomoćne sudije, delegati plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije – 5.000,00 dinara

Delegati – 3.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FSRIS broj 160-17756-61. sa pozivom na broj: 5051, sa naznakom naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

PRILIKOM ODRŽAVANJA SEMINARA SVI UČESNICI SU U OBAVEZI DA SE PRIDRŽAVAJU PROPISANIH MERA ZBOG EPIDEMIJE KOVID-19.

LEKARSKO UVERENJE