Upis nove generacije polaznika Programa za sticanje UEFA ”C” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
CENTAR ZA EDUKACIJU
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE
O B J A V LJ U J E

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje
UEFA ”C” LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA
Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije elektronskim putem se vrši na
trenerska@fsris.org.rs
Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. 0642499403 Dušan Veljković, sekretar OFTFSRIS.
Cena kursa iznosi 60.000 dinara za kandidate koji ne poseduju licencu.
Cena kursa za kandidate koji poseduju NACIONALNU C licencu iznosi 40.000. dinara.
Uplata za edukaciju  se  vrši  pre početka edukacije na tekući račun FSRIS   160-17756-61.
Uplata za izradu diplome i licence od 2.000 dinara za se uplaćuje na račun FSS   205-89166-19.

Edukacija će se organizovati nakon formiranje grupe kandidata.

Dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom konkurisanja:

 

  • prijavu za kurs edukacije,
  • biometrijski čitač lične karte, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,
  • potvrdu o igračkom iskustvu (od minimum 6 godina) potpisane i overene od strane predstavnika klubova ili nacionalnih saveza,
  • biografiju CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),
  • diplomu završenog srednjeg obrazovanja,
  • izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,
  • zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera (ne starije od šest meseci),
  • potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,
  • fotokopiju Nacionalne C licence.

Direktor Centra za edukaciju
Dejan Branković

 

Dokumenta za preuzimanje su:

Izjava-kandidata

PRIJAVA-ZA-KURS-EDUKACIJE