UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE UEFA-B LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA


OBAVEŠTENJE

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE

OFT.FSRIS I CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FSRIS

OBJAVLJUJE

UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE UEFA-B LICENCE ZA FUDBALSKOG TRENERA

Prijavljivanje se vrši u Centru za edukaciju Fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije, ulica Obrenovićeva bb, TPC Kalča lokal D2/93-2(drugi sprat),
Svakim radnim danom od 10:30 do 14:30 u periodu od 05.02 do 25.02.2019.godine

Konačna lista polaznika biće objavljena na sajtu FSRIS 01.03.2019.godine

Pored opštih uslova kandidati trebaji da ispunjavaju i posebne uslove za upis na predstojećoj edukaciji (sve informacije o uslovima i pratećoj dokumentaciji za upis imate u prilogu u dnu obaveštenja) sve dodatne informacije možete dobiti od sekretara CEFT-a FSRIS, Dušana Veljkovića na telefon 064/2499403.

Cena kursa iznosi 100.000,oo dinara, kandidati koji su završili Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i završni rad im je bio Fudbal uplaćuju iznos od 75.000,oo dinara „uplata za edukaciju „se vrši pre početka na tekući račun FSRIS 160-17756-61, kao i uplata za opremu u iznosi od 5.000 dinara i uplata za podizanje diplome i licence na račun FSS 205-89166-19 u iznosu od 2.000 dinara.

Edukacija nove dvanaeste grupe polaznika za edukaciju fudbalskih trenera počinje 11.03.2019. godine a završava se do 25.05.2019.godine.

 

Potrebna dokumentacija

Prijava za upis – UEFA B Nivo

PRIJAVA ZA LISTU U KATEGORIJI TRENERSKA KARIJERA

PRIJAVA ZA LISTU U KATEGORIJI IGRAČKA KARIJERA