Konkurs za UEFA „B“ licencu

 

 

   

ORGANIZACIJA FUDBALSKIH TRENERA
FUDBALSKOG SAVEZA REGIONA ISTOČNE SRBIJE

O B J A V LJ U J E

 

upis nove generacije polaznika Programa za sticanje

UEFA ”B” DIPLOME ZA FUDBALSKOG TRENERA

Program za sticanje trenerske UEFA ” B ”diplome obuhvata ukupno 120 časova.

Predavanja se održavaju u Nišu .

Prijavljivanje se vrši u prostorijama Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije,

ulica Obrenovićeva bb , TPC „Kalča“ lokal D2-93/2 (drugi sprat ),
svakim radnim danom od 10:00 do 14:30, od 21. 08. do 08. 09. 2017. godine.

Nastava na kursu počinje po formiranju grupe sa novim polaznicima

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za upis na

Kurs:

Kandidat se opredeljuje, u prijavi za konkurs, u koju kategoriju kandidata podnosi konkursnu dokumentaciju (kategorija ”trenerska karijera”, kategorija ”igračka karijera”).

Informacije o opštim uslovima upisa i svim dodatnim pojedinostima, prijemnom ispitu i realizaciji nastave se mogu dobiti ina sledeće telefone: 065/9383604 i 064/8899899,

elektronskom poštom na adresu:office@fsris.org.rs ili lično u kancelariji FSRIS.

Cena kursa edukacije za sticanje trenerskog zvanja UEFA / FSS „B“ nivo

po Troškovniku Centra za edukaciju FSS je 100.000,oo
za kandidate koji poseduju „C“ licencu je 85.000,oo dinara,

sa mogućnošću plaćanja u dve rate. Uplate se vrše na žiro račun FSRIS: 160-17756-61.

prijava B trenerska karijera

prijava B igračka karijera

informator

ostala potrebna dokumentacija

prijava