Конкурс за УЕФА „Б“ лиценцу

 

 

   

ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА
ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

упис нове генерације полазника Програма за стицање

УЕФА ”Б” ДИПЛОМЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА

Програм за стицање тренерске УЕФА ” Б ”дипломе обухвата укупно 120 часова.

Предавања се одржавају у Нишу .

Пријављивање се врши у просторијама Фудбалског савеза региона Источне Србије,

улица Обреновићева бб , ТПЦ „Калча“ локал Д2-93/2 (други спрат ),
сваким радним даном од 10:00 до 14:30, од 21. 08. до 08. 09. 2017. године.

Настава на курсу почиње по формирању групе са новим полазницима

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове за упис на

Курс:

Кандидат се опредељује, у пријави за конкурс, у коју категорију кандидата подноси конкурсну документацију (категорија ”тренерска каријера”, категорија ”играчка каријера”).

Информације о општим условима уписа и свим додатним појединостима, пријемном испиту и реализацији наставе се могу добити ина следеће телефоне: 065/9383604 и 064/8899899,

електронском поштом на адресу:office@fsris.org.rs или лично у канцеларији ФСРИС.

Цена курса едукације за стицање тренерског звања УЕФА / ФСС „Б“ ниво

по Трошковнику Центра за едукацију ФСС је 100.000,оо
за кандидате који поседују „Ц“ лиценцу је 85.000,оо динара,

са могућношћу плаћања у две рате. Уплате се врше на жиро рачун ФСРИС: 160-17756-61.

пријава Б тренерска каријера

пријава Б играчка каријера

информатор

остала потребна документација

пријава