Konkurs za Regionalne koordinatore za bazični fudbal

Pozicija: Regionalni koordinator za bazični fudbal

Angažovanje: Puno radno vreme

Početak rada: 01.04.2020. godine

Lokacije: Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad

Pregled:

Regionalni koordinator za bazični fudbal organizuje sprovođenje projekata
bazičnog fudbala na regionalnom nivou, kao što su projekti „Igrajmo
fudbal“ – fudbal u osnovnim školama, „Playmakers“ – projekat UEFA za
devojčice, projekti razvoja i kategorizacije klubova, projekti za osobe
sa invaliditetom i projekti društvene inkluzije, edukacije trenera u
bazičnom fudbalu i slično. Takođe, regionalni koordinator za bazični
fudbal učestvuje u razvoju i sprovođenju strategije i planova za povećanje
broja registrovanih igrača u školama i klubovima, za šta će biti
postavljeni različiti targeti (ciljevi) za različite grupe igrača
(dečaci/devojčice/veterani i slično). Koordinator sarađuje sa
regionalnim fudbalskim savezom, klubovima, trenerima, školama i drugim
učesnicima projekata a izveštaje podnosi Menadžeru za bazični fudbal FSS.

Opis posla:

Koordinira realizaciju različitih vrsta projekata za razvoj fudbala
Koordinira regionalnu strukturu ljudi angažovanih na projektima
Učestvuje u razvoju projektnih planova u skladu sa Strategijom FSS i
Strategijom bazičnog fudbala
Organizuje događaje za promociju bazičnog fudbala i projekata,
festivale, seminare
Koordinira realizaciju projekata za povećanje registracije igrača
Koordinira i promoviše edukaciju trenera na nivou bazičnog fudbala
(učitelji/ce, volonteri i slično)
Ostvaruje redovne kontakte sa svim zainteresovanim stranama (klubovi,
škole, lokalne vlasti, privatni operatori, sponzori, angažovana lica i
slično)
Obezbeđuje podatke i izveštaje na zahtev Menadžera za bazični fudbal
Analizira, izveštava i prezentuje rezultate/zapažanja Menadžeru za bazični
fudbal i Komisiji za razvoj fudbala
Profil kandidata:

Visoka stručna sprema (Visoke škole i Fakulteti), prednost za kandidate
iz oblasti (sportskog) menadžmenta ili poslovanja
Poželjno iskustvo u projektnom menadžmentu
Odlično poznavanje i korišćenje engleskog jezika, poznavanje više stranih
jezika je prednost
Odlično poznavanje i korišćenje računara (pre svega Google Drive i MS
Office paketa)
Izražene komunikacione i prezentacione veštine
Sposobnost upravljanja i komuniciranja sa većim brojem učesnika u fudbalu
Zainteresovanost za razvoj fudbala kao društvenog fenomena nezavisno od
sportskih rezultata
Zainteresovani kandidati svoje radne biografije (CV) na engleskom jeziku
mogu poslati isključivo putem elektronske pošte na adresu posao@fss.rs.

Konkurs traje do 15.03.2020. godine.

Konkurs možete naći i na veb adresi:

KONKURS ZA POSAO | REGIONALNI KOORDINATOR ZA BAZIČNI FUDBAL