UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE NACIONALNE FUTSAL LICENCE

OBAVEŠTENJE


FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
OFT FSRIS I CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FSRIS


OBJAVLJUJE
UPIS NOVE GENERACIJE POLAZNIKA ZA STICANJE NACIONALNE FUTSAL LICENCE

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti pozivom na broj koordinatora 064 2220 004 (Radomir Denčić).

Cena edukacije iznosi 20.000,oo dinara. Uplata za edukaciju se vrši pre početka na tekući račun FSRIS 160-17756-61 sa naznakom „Uplata za edukaciju i sticanje FUTSAL licence“.

Edukacija će početi 27.11.2021. godine u 8:30 u hotelu “New City” u Nišu. Predavanja podrazumevaju obavezno prisustvo u trajanju od četiri dana i to: 27.11. i 28. 11.2021. kao i 04.12. i 05.12.2021.godine.

Svi zainteresovani kandidati moraju dostaviti sledeća popunjena dokumenta na dan početka edukacije:

1. Prijava polaznika za sticanje nacionalne FUTSAL licence (skinuti sa sajta)

2. Fotokopija diplome o završenoj srednoj školi (najmanje trogodišnja);

3. Izvod iz matične knjige rođenih (kopija);

4. Lekarsko uverenje (ne starije od šest meseci);

5. Potvrda od suda da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim da obavlja stručni rad u fudbalu (ne starije od 6 meseci);

6. Potvrda o igračkoj karijeri

7. Sportska biografija sa igračkom i trenerskom karijerom – skinuti sa sajta;

8. Dve fotografije (veličine za ličnu kartu);

9. Dokaz o uplati edukacije u iznosu od 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara na žiro račun

Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije: 160-17756-61 sa naznakom „Uplata za edukaciju i sticanje FUTSAL licence“.

10. Prilikom uplate školarine, neophodno je uplatiti 2.000 dinara na ime podizanja licence sa naznakom „Izrada FUTSAL licence i diplome“. Uplatu je potrebno izvršiti na ž.r.

FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE:  205-89166-19 na posebnoj uplatnici koju je takođe potrebno priložiti.

                                                                                                                                Predsednik CEFT FS RIS

                                                                                                                                       Dejan Branković

Linkovi za preuzimanje dokumenata:

RASPORED NASTAVE  FUTSAL NACIONALNE LICENCE OBRAZOVNOG CENTRA FSS

POTVRDA O IGRAČKOJ KARIJERI

SPORSTKA BIOGRAFIJA

PRIJAVA POLAZNIKA ZA STICANJE NACIONALNE FUTSAL LICENCE