УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА ЗА СТИЦАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ


ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
ОФТ ФСРИС И ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСРИС


ОБЈАВЉУЈЕ
УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА ЗА СТИЦАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦЕ

Сви заинтересовани кандидати се могу пријавити позивом на број координатора 064 2220 004 (Радомир Денчић).

Цена едукације износи 20.000,оо динара. Уплата за едукацију се врши пре почетка на текући рачун ФСРИС 160-17756-61 са назнаком „Уплата за едукацију и стицање ФУТСАЛ лиценце“.

Едукација ће почети 27.11.2021. године у 8:30 у хотелу “New City” у Нишу. Предавања подразумевају обавезно присуство у трајању од четири дана и то: 27.11. и 28. 11.2021. као и 04.12. и 05.12.2021.године.

Сви заинтересовани кандидати морају доставити следећа попуњена документа на дан почетка едукације:

1. Пријава полазника за стицање националне ФУТСАЛ лиценце (скинути са сајта)

2. Фотокопија дипломе о завршеној средној школи (најмање трогодишња);

3. Извод из матичне књиге рођених (копија);

4. Лекарско уверење (не старије од шест месеци);

5. Потврда од суда да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним да обавља стручни рад у фудбалу (не старије од 6 месеци);

6. Потврда о играчкој каријери

7. Спортска биографија са играчком и тренерском каријером – скинути са сајта;

8. Две фотографије (величине за личну карту);

9. Доказ о уплати едукације у износу од 20.000,00 (двадесетхиљада) динара на жиро рачун

Фудбалског савеза Региона Источне Србије: 160-17756-61 са назнаком „Уплата за едукацију и стицање ФУТСАЛ лиценце“.

10. Приликом уплате школарине, неопходно је уплатити 2.000 динара на име подизања лиценце са назнаком „Израда ФУТСАЛ лиценце и дипломе“. Уплату је потребно извршити на ж.р.

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ:  205-89166-19 на посебној уплатници коју је такође потребно приложити.

                                                                                                                                Председник ЦЕФТ ФС РИС

                                                                                                                                       Дејан Бранковић

Линкови за преузимање докумената:

РАСПОРЕД НАСТАВЕ  ФУТСАЛ НАЦИОНАЛНЕ ЛИЦЕНЦЕ ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ФСС

ПОТВРДА О ИГРАЧКОЈ КАРИЈЕРИ

СПОРСТКА БИОГРАФИЈА

ПРИЈАВА ПОЛАЗНИКА ЗА СТИЦАЊЕ НАЦИОНАЛНE ФУТСАЛ ЛИЦЕНЦЕ