Динамика спровођења избора

Динамика спровођења избора:
Судије и тренери у општинским савезима 01.-07.08.
У Окружним савезима: 08.-15.08.
Скупштине тренера и судија ФС РИС: 29.08.
—————————
Општински ФС: 08.-26.08.
Окружни ФС: 29.08.-15.09.
СКУПШТИНА ФС РИС: 03.10.