Конференције клубова зоне “Центар” и зоне “Југ”

Конференције клубова зоне “Центар” и зоне “Југ” одржаће се у Дољевцу у просторијама библиотеке дана 12.09.2022. године и то у 16:00 часова зона “Југ” и у 16:30 зона “Центар.”
Позивају се сви клубови да присуствују конференцијама.