Обавештење клубовима

Обавештавају се сви клубови да су у обавези да изврше проверу важности лекарских прегледа својих играча, и изврше нове прегледе уколико то већ нису учинили.

НАПОМЕНА: Клубови Српске лиге су у обавези да унесу нове лекарске прегледе У Comet систем како би играчи могли да наступе, и сносе одговорност уколико неки играч наступи без прегледа.