Почетак пролећне полусезоне

Пролећна полусезона у Српској лиги „Исток“ и зонским лигама „Исток“, „Југ“ и „Запад“
почиње 09/10. марта 2019. године.

Распореди пролећних полусезона биће објављени на страницама својих лига.

Пролећна полусезона у лигама млађих категорија почиње 16/17. марта 2019. године.