Стоп семинар судија Српске лиге „Исток“

ПЛАН И ПРОГРАМ СТОП СЕМИНАРА СРПСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

09.10.2020. (петак) Хотел „New city“

17:15 – Долазак и пријављивање делегати – инструктори

18:15 – Долазак и пријављивање судија и судија помоћника