Семинар тренера за добијање дозволе за рад

СЕМИНАР ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА

Обавештавају се сви клубови и тренери да ће семинар за добијање дозволе за рад тренера на територији Фудбалског савеза Региона Источне Србије бити одржан 03. и 04.08.2021. године у Доњем Милановцу.

Предавања у оквиру добијања дозволе за рад ће бити одржана у хотелу Лепенски Вир према следећем распореду:

• 03.08.2021. – Српска лига исток, Зона центар, Зона југ, Зона Исток са почетком у 13:00 h.
04.08.2021. – Зона запад и Лиге млађих категорија у 13:00 h.

Тренери су у обавези да доставе следећу читко попуњену документацију, уредно сложену, на мејл trenerska@fsris.org.rs (са назнаком ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД) или пред сам почетак семинара:

1. Захтев за издавање дозволе за рад тренера, читко попуњен и оверен од стране клуба (налази се у прилогу објаве).

2. Тренерску књижицу са овереним лекарским прегледом и овереном чланарином за текућу годину.

3. Фотокопију важеће лиценце:
а) тренер клуба Српске лиге „Исток“ (минимум национална или УЕФА – А лиценца)
б) помоћни тренер Српске лиге „Исток“ (минимум национална или УЕФА – Б лиценца)
ц) тренери клубова зонских лига (минимум национална или УЕФА – Б лиценца)
д) тренери млађих категорија: прва Омладинска, прва Кадетска (минимум „Б“ лиценца)
е) тренери млађих категорија осталих лига (минимум национална „Ц“ лиценца)

4. Потврду о уплати прописане таксе за оверу дозволе за рад тренера, односно тренера помоћника на жиро рачун ФСРИС 160-17756-61
• Српска лига „Исток“                                                                    4.000,00 рсд
• Зонске лиге                                                                                    2.000,00 рсд
• тренер млађих категорија клуба Суперлиге                        5.000,00 рсд
• трене рмлађих категорија клуба у Првој лиги                    3.000,00 рсд
• тренер млађих категорија клуба у Српској лиги                1.500,00 рсд
• трене рмлађих категорија клуба у зонској лиги                 1.000,00 рсд
• тренер млађих категорија клуба у нижим лигама                500,00 рсд

Присуство на семинару је обавезно.

Тренерима који не буду присутни неће бити издата дозвола за рад тренера !
За накнадно издавање дозволе за рад тренера након предвиђеног термина, плаћа се казна у износу од 5.000,00 рсд према одлуци Секретаријата ОФТФСРИС.

Председник ОФТФСРИС
Дејан Бранковић с.р.

 

Захтев за лиценцу

Семинар тренера за добијање дозволе за рад